Vědecké výzkumy na téma Sudarshan Kriya

 

Objevte sílu dechových cvičení od Art of Living

Od snížení stresu po dosažení lepšího odpočinku mají tyto techniky prokázaný měřitelný dopad na kvalitu života.

lili_min.png

Přínosy pro fyzické a duševní zdraví

Bylo objeveno, že Sudarshan Kriya a doprovodná dechová cvičení, označovaná souhrnně jako SKY a vyučovaná prostřednictvím Nadace Art of Living po celém světě, zlepšují funkci mozku, hormonů, imunitního a kardiovaskulárního systému. Publikované vědecké práce ukazují, že SKY významně snižuje stres, depresi, úzkost a posttraumatickou stresovou poruchu (PTSP) a výrazně zvyšuje duševní a fyzickou pohodu. Výzkum také prokazuje, že účinky SKY dosahují až do molekulární úrovně, do naší DNA.

Více než 70 nezávislých studií provedených na čtyřech kontinentech a publikovaných v renomovaných časopisech prokázalo ucelenou škálu benefitů praktikování SKY.

Významné zdravotní přínosy vědecky zdokumentované a publikované v renomovaných časopisech

Duševní pohoda:

Obnova a posílení duševního zdraví plného energie a nadšení

Zmírňuje úzkost [1-8] a deprese [2, 4, 8-15], symptomy PTSP [3, 13, 14] a úroveň stresu [4, 6, 15, 16]

U velké části populace bylo zjištěno výrazné snížení úzkosti, včetně 73% míry odpovědi a 41% míry remise u jedinců, u nichž léčení a psychoterapie selhaly [1]

Četné studie ukazují, že pacienti s depresí, kteří se naučili SKY, měli během jednoho měsíce 68-73% míru remise

Za 4-6 týdnů bylo zjištěno významné snížení příznaků PTSP a to přetrvávalo po dobu 6 měsíců [13] a jednoho roku [3, 13]

Snižuje impulsivitu a návykové chování [15, 16]

Vylepšená emoční regulace [14, 17]

Zvyšuje hladinu optimismu, pohody a kvality života [4, 5, 12, 18, 19]

Zlepšené fungování mozku:

Zvýšené mentální soustředění / zintenzivněné vědomí [20]

Vyšší kvalita spánku:

3x více času stráveného v hluboké klidové fázi spánku [21]

Fyzická pohoda:

Zlepšený biochemický stav:

Snížené biochemické indikátory stresu: kortizol [2, 22], kortikotropin [2] laktát v krvi [23], ACTH [2] a plazma MDA [2, 24]

Například hladina laktátu v krvi u policejních kadetů, kteří necvičili SKY, byla 4krát vyšší než u jejich náhodně vybraných spolužáků, kteří se naučili SKY, což naznačuje značně zvýšenou odolnost vůči stresu u lidí praktikujích SKY

Vzhledem k tomu, že stresové fyziologické reakce negativně ovlivňují imunitní, kardiovaskulární, endokrinní a duševní zdraví, má to významné důsledky pro fyzickou a duševní pohodu

50% zvýšení hladiny hormonu pohody prolaktinu od prvního sezení u pacientů s depresí [26]

Zvýšené hladiny antioxidačních enzymů (glutathion, kataláza a superoxiddismutáza) [6, 23, 27], které nás chrání před mnoha nemocemi a rychlým stárnutím

Vylepšené fungování imunitního systému:

Zvýšení počtu imunitních buněk u podle všeho zdravých jedinců [16, 28]

Některé byly dokumentovány v průběhu tří týdnů (neutrofily, lymfocyty, počet krevních destiček) [29]

Zvýšení počtu imunitních buněk u osob se zdravotním postižením zaznamenaných ve 12 týdnech (NK buňky) [16]

Prospěšné změny v naší DNA podporující zvýšenou životnost bílých krvinek, našich imunitních buněk [27]

Vylepšené fungování kardiovaskulárního a dýchacího systému:

Snížená srdeční frekvence u zdravých jedinců i osob se zdravotním postižením [30, 6]

Snížený krevní tlak u zdravých i zdravotně postižených osob [6, 25, 30]

Zlepšený profil cholesterolu a triglyceridů (lipidů): [24, 6, 28] již za 3 týdny bez změny stravy [31]

Zlepšené funkce dýchání: [3, 32, 33], kdy se dechová frekvence snížila o 5% za 1 týden [3] a o 15% za 12 týdnů [32] a narostla plicní (vitální) kapacita


Shrnutí:

lili_min.png

V souhrnu, Sudarshan Kriya využívá specifické cyklické, rytmické vzorce dechu, aby mysl a tělo přenesla sice do uvolněného, ale přesto stavu plného energie. Její účinky byly studovány v otevřených a randomizovaných klinických studiích, a to jak u zdravé, tak i zdravotně postižené populace.

Výzkum ukazuje, že SKY snižuje depresi, úzkost, PTSP a stres. Bylo rovněž prokázáno, že omezuje návykové chování a zneužívání návykových látek. Výrazně zvyšuje pocity pohody, optimismu a mentálního soustředění a zlepšuje regulaci emocí. Kromě toho je SKY spojena s posílením kardiorespiračních funkcí, antioxidačního stavu a imunitního systému. Praxe dokonce ukázala pozitivní dopad na genovou expresi, což dokazuje, že účinky SKY se rozprostírají na všech úrovních fyziologie, od DNA uvnitř našich molekul k orgánovým soustavám. Když se na to podíváme dohromady, široká škála zdokumentovaných přínosů ukazuje, že SKY může být účinným nástrojem pro rapidní posílení mysli i těla.

lili_min.png


Reference:

1. Katzman, M.A., et al., A multicomponent yoga-based, breath intervention program as an adjunctive treatment in patients suffering from Generalized Anxiety Disorder with or without comorbidities. International journal of yoga, 2012. 5(1): p. 57.

2. Vedamurthachar, A., et al., Antidepressant efficacy and hormonal effects of Sudarshana Kriya Yoga (SKY) in alcohol-dependent individuals. Journal of affective disorders, 2006. 94(1): p. 249-253.

3. Seppälä, E.M., et al., Breathing-Based Meditation Decreases Posttraumatic Stress Disorder Symptoms in US Military Veterans: A Randomized Controlled Longitudinal Study. Journal of traumatic stress, 2014. 27(4): p. 397-405.

4. Kjellgren, A., et al., Wellness through a comprehensive yogic breathing program - a controlled pilot trial. BMC Complement Altern Med, 2007. 7: p. 43.

5. Sureka, P., et al., Effect of Sudarshan Kriya on male prisoners with non psychotic psychiatric disorders: A randomized control trial. Asian journal of psychiatry, 2014. 12: p. 43-49.

6. Agte, V.V. and S.A. Chiplonkar, Sudarshan kriya yoga for Improving Antioxidant status and Reducing Anxiety in Adults. Alternative & Complementary Therapies, 2008. 14(2): p. 96-100.

7. Narnolia, P.K., et al., Effect of Sudarshan Kriya Yoga on Cardiovascular Parameters and Comorbid Anxiety in Patients of Hypertension.

8. Janakiramaiah, N., et al., Antidepressant efficacy of Sudarshan Kriya Yoga (SKY) in melancholia: a randomized comparison with electroconvulsive therapy (ECT) and imipramine. Journal of affective disorders, 2000. 57(1): p. 255-259.

9. Janakiramaiah, N., Gangadhar, B.N., Naga Venkatesha Murthy, S. P.J., T.K., Subbakrishna, D.K., Meti, B.L., Raju, T.R.,, and A. Vedamurthachar, Therapeutic efficacy of Sudarshan

Kriya Yoga (SKY) in dysthymic disorder. NIMHANS J., 1998. 17: p. 21-28.

10. Naga Venkatesha Murthy, P., et al., Normalization of P300 amplitude following treatment in dysthymia. Biological Psychiatry, 1997. 42(8): p. 740-743.

11. Murthy, P.N.V., et al., P300 amplitude and antidepressant response to Sudarshan Kriya Yoga (SKY). Journal of affective disorders, 1998. 50(1): p. 45-48.

12. Descilo, T., et al., Effects of a yoga breath intervention alone and in combination with an exposure therapy for post-traumatic stress disorder and depression in survivors of the 2004 South-East Asia tsunami. Acta Psychiatr Scand, 2010. 121(4): p. 289-300.

13. Martin, A., Multi-component yoga breath program for Vietnam veteran post traumatic stress disorder: randomized controlled trial. Journal of Traumatic Stress Disorders & Treatment, 2013.

14. Kharya, C., et al., Effect of controlled breathing exercises on the psychological status and the cardiac autonomic tone: Sudarshan Kriya and Prana-Yoga. 2014.

15. Ghahremani, D.G., et al., Effects of the Youth Empowerment Seminar on impulsive behavior in adolescents. Journal of Adolescent Health, 2013.

16. Kochupillai, V., et al., Effect of rhythmic breathing (Sudarshan Kriya and Pranayam) on immune functions and tobacco addiction. Annals of the New York Academy of Sciences, 2005. 1056(1): p. 242-252.

17. Gootjes, L., I.H. Franken, and J.W. Van Strien, Cognitive Emotion Regulation in Yogic Meditative Practitioners. Journal of Psychophysiology, 2011. 25(2): p. 87-94.

18. Jyotsna, V.P., et al., Comprehensive yogic breathing program improves quality of life in patients with diabetes. Indian journal of endocrinology and metabolism, 2012. 16(3): p. 423.

19. Warner, A. and K. Hall, Psychological and Spiritual Well-being of Women with Breast Cancer Participating in the Art of Living Program, in Psychology of Cancer, N.L. Hicks and R.E. Warren, Editors. 2012, Nova Science Publishers, Inc.

20. Bhatia, M., et al., Electrophysiologic evaluation of Sudarshan Kriya: an EEG, BAER, P300 study. Indian journal of physiology and pharmacology, 2003. 47(2): p. 157-163.

21. Sulekha, S., et al., Evaluation of sleep architecture in practitioners of Sudarshan Kriya yoga and Vipassana meditation*. Sleep and Biological Rhythms, 2006. 4(3): p. 207-214.

22. Kumar, N., et al., Randomized controlled trial in advance stage breast cancer patients for the effectiveness on stress marker and pain through Sudarshan Kriya and Pranayam. Indian journal of palliative care, 2013. 19(3): p. 180.

23. Sharma, H., et al., Sudarshan Kriya practitioners exhibit better antioxidant status and lower blood lactate levels. Biological Psychology, 2003. 63(3): p. 281-291.

24. Agte, V.V. and K. Tarwadi, Sudarshan kriya yoga for treating type 2 diabetes: a preliminary study. Alternative & Complementary Therapies, 2004. 10(4): p. 220-222.

25. Agte, V.V., M.U. Jahagirdar, and K.V. Tarwadi, The effects of Sudarshan Kriya Yoga on some physiological and biochemical parameters in mild hypertensive patients. Indian J Physiol Pharmacol, 2011. 55(2): p. 183-187.

26. Janakiramaiah, N., et al., Therapeutic efficacy of Sudarshan Kriya Yoga (SKY) in dysthymic disorder. Nimhans Journal, 1998. 16(1): p. 21-28.

27. Sharma, H., et al., Gene expression profiling in practitioners of Sudarshan Kriya. Journal of psychosomatic research, 2008. 64(2): p. 213-218.

28. Subramanian, S., et al., Role of Sudarshan Kriya and pranayam on lipid profile and blood cell parameters during exam stress: A randomized controlled trial. International journal of yoga, 2012. 5(1): p. 21.

29. Subramanian, S., et al., Role of Sudarshan Kriya and pranayam on lipid profile and blood cell parameters during exam stress: A randomized controlled trial. Int J Yoga, 2012. 5(1): p. 21-7.

30. Somwanshi S. D., H.S.M., Adgaonkar B. D., Kolpe D. V., Effect of Sudarshan Kriya Yoga on Cardiorespiratory Parameters. International Journal of Recent Trends in Science And Technology, 2013. 8(1).

31. Agte, V.V.T., Kirtan, Sudarshan Kriya Yoga for Treating Type 2 Diabetes: A Preliminary Study. Alternative & Complementary Therapies, 2004. 10(4).

32. Somwanshi, S., et al., Effect of Sudarshankriya Yoga on Cardiorespiratory Parameters. Int J Recent Trends in Science and Technology, 2013. 8(1): p. 62-66.

33. Chavhan, D.B., The Effect Of Sudarshan Kriya and Bhastrika Pranayama on Endurance Capacity in Kho-Kho Players International Multidisciplinary Research Journal, 2103. 6(1).