Povaha, podstata duchovního životaŽivot je víc než hmota. Kdyby to byla jen hmota, nebylo by potřeba pohodlí, komfortu. Hmota nepociťuje pohodlí ani nepohodlí, krásu nebo ošklivost, lásku nebo soucit, radost ani zármutek. Bude židle kdy cítit lítost nebo štěstí? Ne, hmota nemá tyto jemnější hodnoty. Ty patří do říše ducha. Ale život je také více než duch. Kdyby to byl jen duch, nebyla by potřeba voda, jídlo ani odpočinek. Lidský život je kombinací hmoty i ducha.

podstata duchovního života

Podstata ducha

Duch prožívá a vyjadřuje hodnoty. Hodnotami jsou pocity a emoce - to, co nelze zcela zachytit slovy nebo pochopit intelektem. Cílem duchovní cesty je porozumět duchovní dimenzi života a plně žít všechny hodnoty, které duch představuje. Jaké jsou tyto hodnoty? Mír, láska, radost, krása, neomezené poznání a schopnost porozumět mysli i hmotě.

Pohodlí: vlastnost vědomí

Cokoli člověk dělá, směřuje k jednomu cíli, štěstí nebo pohodlí. Lidé si často myslí, že pohodlí přichází hmotným způsobem, pouze prostřednictvím hmoty. Pohodlí je vlastností vědomí. Do jisté míry záleží na hmotě, ale ve větší míře závisí na postoji a porozumění.

Pravou podstatou ducha je porozumění

Nasloucháte, porozumíte a vstřebáte. Kdo je to, co porozumí? Kdo je to, co vstřebá? Je to duch ve vašem těle, který přijímá poznání. A toto poznání nepřichází pouze skrze zrak, zvuk, čich, chuť a dotek. Přichází také zevnitř jako intuice.

Samotnou podstatou vědomí je poznání

Můžete říci, že na každé úrovni vědomí je přítomno poznání. A vědomí je přítomné! Kdyby to nebylo nic, nemohlo by to být. Je to něco, přesto to není konečné. Nemůžete měřit vědomí, tedy je přítomné a nekonečné.

Podstatou vašeho vědomí je mír: Jste láska

Vědomí je mír. Jste mír, jste pravda a jste energie, chodíte, pohybujete se, mluvíte, sedíte. "Já" je energie a "já" je poznání, vědění a to, co poznává. Toto vědomí je láska, vy jste láska. Pochopení a žití tímto způsobem je duchovní život. Život dosahuje své nejbohatší podoby skrze duchovní dimenzi. Bez něj se život stává velmi povrchním a vy jste nešťastní, závislí, depresivní a cítíte se mizerně.

Dopady duchovní dimenze na společnost

Je to velký pocit sounáležitosti, odpovědnosti, soucitu a péče o celé lidstvo. Duchovní rozměr ve své pravé podobě prolamuje úzké hranice kasty, vyznání, náboženství a národnosti. Války budou odstraněny pouze prostřednictvím duchovního porozumění.

Duchovní cesta není útěkem ze života

Ve skutečnosti dělá duchovní cesta život obtížnějším! Lidé si myslí, že duchovní život je snadný – jdete do ášramu, kde nemusíte tvrdě pracovat. Ne! Duchovní cesta není únikem od tvrdé práce nebo upřímné akce, stejně jako sociální služba není útěkem do pohodlného života. V obou situacích musíte do svých činů vložíte své srdce a duši a být připraveni dát ze sebe sto procent. Duchovní život vám přinese obrovskou radost, větší spokojenost, více klidu a více energie, než dokážete najít, ale není to útěk.

Duchovní cesta není únikem od zodpovědnosti

Duchovní cesta znamená převzít zodpovědnost. Pokud si myslíte, že je obtížné řídit své děti a svého manžela, dostanete více lidí, o které se budete starat. Pokud jste připraveni převzít odpovědnost za 20 lidí, 2000 lidí, 20 milionů lidí, pak jste na cestě. Duchovní cesta není únikem od zodpovědnosti, ale převzetím zodpovědnosti.

Duchovní cesta není únikem od tvrdé práce

Inteligentní a efektivní práce je součástí duchovního života. Když tvrdě pracujete, možná si myslíte, že si zasloužíte soucit. Říkám, že pokud tvrdě pracujete a děláte to s inteligencí, pak potřebujete ocenění, ne soucit. Pokud někomu trvá pět hodin, než dokončí něco, co lze zvládnout za půl hodiny, nepotřebuje soucit.

Znát mír

Dalším aspektem duchovního života je mír - vědění, že mír je vaší přirozeností. V každém okamžiku, na jakémkoli místě, můžete jen tak sedět a nechat vše být, protože víte, že uvnitř vás je rizí čistý prostor, který je obrovský a hluboký. Ten vnitřní prostor je tím, čím jste. Cítit to znamená poznat svůj duchovní rozměr. „Přišel jsem z míru, jsem v míru, vrátím se do míru. Mír je můj původ a můj cíl.“ Toto vnitřní potvrzení nebo zkušenost z vás dělá toho, kdo hledá.

Pocit posvátnosti

Ještě dalším aspektem duchovního života je pocit posvátnosti. Když máte hluboký pocit vděčnosti v kombinaci s úctou a respektem ke všemu, co k vám v životě přijde, přináší to pocit posvátnosti. V posvátnosti je vědomí. Vaše mysl je plně přítomna ve strachu, hněvu nebo posvátnosti.

Služba a ticho

Ticho léčí a omlazuje. Ticho vám dává hloubku a stabilitu a přináší kreativitu. Služba přináší dynamický prožitek srdce. Vytváří pocit sounáležitosti. Nedostatek služby dokáže člověka dostat do deprese. Samotná služba může do života přinést spokojenost, ale služba bez ticha vás unavuje. Služba bez duchovna bude povrchní a nebude možné ji udržovat po dlouhou dobu. Čím hlubší je ticho, tím dynamičtější je vnější aktivita. Obojí je v životě nezbytné.

Mějte důvěru

Mějte důvěru v sebe samého. Ten, kdo nemá důvěru, nemůže ničeho dosáhnout. Sebedůvěra maže pochybnosti. Pochybovat je opakem důvěry. Jakmile odstraníte to, co je negativní, uvidíte, že to pozitivní se již stalo. Když pominou pochybnosti, objeví se důvěra. Abyste získali sebedůvěru, musíte pochopit, co znamená pochybovat.

Povaha pochybností

Pokud pozorujete povahu pochybností, vždy jde o něco pozitivního. Pochybujete o dobrotě jiných lidí, nikdy ne o jejich špatných vlastnostech. Pochybujete o svých schopnostech, nikdy o svých neschopnostech. Na duchovní cestě se naučíte zvládat věci s intuicí a vnitřní svobodou. Neříkám, abyste nepochybovali. Říkám pochybujte, jak jen můžete. To vám pomůže se přes to dostat, než budete pokračovat dál.

Sri Sri Ravi Shankar

Přeloženo z originálu - The Nature of Spiritual life


Komentáře


Žádné komentáře doposud nebyly přidány.

Přidat komentář

Vámi zadané osobní údaje budeme zpracovávat za účelem odpovědi. Bližší informace naleznete v zásadách zpracování osobních údajů