Peníze jsou iluzorní bezpečnostPeníze jsou iluzorní bezpečnostPeníze nám dávají pocit svobody a vlastnictví. Máme pocit, že za peníze můžeme vlastnit cokoli nebo dát cenovku na kohokoliv služby. Vlastnictví něčeho znamená úplnou kontrolu nad jeho existencí od začátku do konce. Když zaplatíme za pozemek, máme pocit, že jej vlastníme, přestože pozemek nadále existuje, i když je vlastník dávno pryč. Jak můžete vlastnit něco, co vás přežije?

Peníze také dávají představu, že jste mocní a nezávislí, což vás oslepuje ve skutečnosti, že žijeme ve světě vzájemné závislosti. Jsme závislí na farmářích, kuchařích, řidičích a službách tolika dalších lidí kolem nás. Ani odborný chirurg nemůže operovat sám; závisí na ostatních. Proč jsou nejbohatší lidé arogantní? Kvůli pocitu nezávislosti, který peníze přinášejí. Vědomí závislosti na druhé straně člověka činí pokorným. Základní lidská podstata pokory je odnášena pryč tímto falešným pocitem nezávislosti.

Dnes jsme dospěli do té míry, že měříme lidi z hlediska jejich čistého jmění v peněžní škále „ten a ten má hodnotu pět set milionů“. Mohou peníze odrážet hodnotu člověka? Nazvat někoho milionářem nebo miliardářem není kompliment. Lidskému životu nemůžete přiřadit peněžní hodnotu. Když lidem chybí víra v božství, ve vlastní schopnosti a v dobro společnosti, trpí hlubokým pocitem nejistoty. Pak se zdá, že jediné co poskytuje bezpečnost, jsou peníze. Někteří z bohatých se cítí nejistí ve vztazích a nevědí, zda jsou jejich přátelé skutečně jejich přáteli, nebo se zajímají jen o jejich jmění.

Na chvíli mohou peníze poskytnout iluzorní pocit bezpečí. Bohatství je dosahováno prostřednictvím něčích dovedností a schopností, dědictvím nebo korupcí. Každý způsob dosažení bohatství s sebou nese své vlastní důsledky. Samotným motivem korupce je mír a štěstí. Mír a štěstí přesto zůstávají nepolapitelné, pokud jsou prostředky zkorumpované. Vzhledem k iluzorním představám o nezávislosti, vlastnictví a bezpečnosti, které přináší, jsou peníze považovány za součást maya: miyate anaya iti maya znamená „to, co lze měřit, je maya“. Proto je všechno na světě, co lze měřit, považováno za maya, přičemž peníze jsou jedním z takovýchto měřítek. Lidské hodnoty jsou narušeny, když se pokusíte stanovit cenu za vše, co nelze měřit, jako je láska, pravda, moudrost a samotný život.

Na druhé straně existují lidé, kteří peníze kritizují a obviňují je ze všech neduhů společnosti. Existují někteří další, kteří je dokonce považují za zlo. Nejen vlastnění peněz, ale i jejich odmítání, přináší aroganci. Někteří lidé, kteří se vzdají peněz, se pyšní svou chudobou, jen aby upoutali pozornost a sympatie.

Starověcí mudrci však nikdy neznevažovali peníze ani maya. Ve skutečnosti je ctili jako součást božství, a tím překonali sevření jejich iluze. Znali tajemství, že když něco odmítáte nebo nenávidíte, nikdy to nemůžete překonat. Ctili bohatství jako bohyni Lakshmi, choť Narayany. Byla zrozena z jógy (yogaje yoga sambhute). Je to jóga, která transformuje špatnou karmu a přináší skryté dovednosti a talenty. Také přináší ashtasiddhi osm dokonalostí a nava nidhis devět bohatství. Je to právě tato moudrost jógy, která transformuje člověka z arogance na sebevědomí, z poddajnosti k pokoře, z břemene závislosti na uvědomění si vzájemné závislosti, z touhy po svobodě k poznání vlastní nespoutatelnosti, z omezeného vlastnictví k jednotě s celkem.

Sri Sri Ravi Shankar

Překlad článku Money is illusory security